Hitel

Hitelügyintézésben
partnerünk az Euroleasing

Az autóhitel ügyintézés menete

Responsive Images with Titles and Text
 • Description of Image 1

  1. Autó kiválasztása

  Az autó kiválasztását követően indítható el a hiteligénylés folyamata.
 • Description of Image 2

  2. Lízing ajánlatkérés

  Alapfeltételek
  A minimális önerő 20% – 40% között alakul – végleges összege ügyféltípustól és devizanemtől függ.
  A minimális finanszírozott összeg 500 ezer forint, 8 évesnél idősebb használt gépjárművek esetén 400 ezer forint.
  A maximálisan adható finanszírozott összeg a vételár 60%-80%-a:Új gépjármű esetén a gépjármű hivatalos listaára csökkentve a szerződéshez csatolt, dokumentált kedvezményekkel.
  Használt gépjármű esetén az Eurotax eladási ár az irányadó.
  A maximális futamidő: Magánszemély esetén 84 hónap, Egyéni vállalkozó és cég esetén 96 hónap.
 • Description of Image 2

  3. Hiteligénylés, szükséges dokumentumok

  Az autó kiválasztás és az ajánlat elfogadása után következik a pénzügyi intézmény hitelbírálata.
  Ennek 3 fázisa lehet:
  1. Gépjármű vizsgálat, amikor a finanszírozni kívánt gépjármű jelenlegi piaci értékét és a várható értékcsökkenést számolják ki.
  2. Hitelképesség vizsgálat, amikor a finanszírozó megvizsgálja, hogy az ügyfél fizetőképes-e.
  Pótbiztosíték kérés, amikor az ügyfél Önmaga nem hitelképes, de pl. készfizető kezes bevonásával, vagy nagyobb önrész befizetésével megvalósulhat a kívánt lízingügylet.
  Euroleasing Zrt. szerződéskötési feltételei:
  Letölthető dokumentumok:
  A hiteligényléshez szükséges adatokat, illetve a bírálathoz szükséges dokumentumokat a kereskedésben vagy társaságunknál kell leadni.
 • Description of Image 2

  4. A szerződéskötés

  A szerződéskötés a kereskedésben, vagy székhelyünkön történik a következők szerint:
  A kölcsönszerződést vagy pénzügyi lízingszerződést és a hozzá tartozó Általános Szerződési Feltételeket a felvitt és leellenőrzött adatok alapján a kereskedés/Tanácsadónk kinyomtatja.
  Az ügyfél legalább két példányban aláírja a szerződést és az ÁSZF-et (egy példány az ügyfélé, egy a finanszírozóé).
  Ha az ügyfél magánszemély, a szerződést két tanúnak is alá kell írnia.
  A kereskedő/eladó átveszi az önrészt, és erről bevételi pénztárbizonylatot/átvételi elismervényt állít ki. Amennyiben a finanszírozó előírta, a készfizető kezességvállalási szerződést a kezesnek alá kell írnia.
  A bírálat elvégzése után a finanszírozó Jóváhagyó nyilatkozatot küld a kereskedésbe/Tanácsadónknak a kérelem elfogadásának jelzésére.
  (Elutasítás, vagy módosítási javaslat esetén Elutasító nyilatkozat kerül kiállításra.)
  A 2013. évi CCXXI. törvény előírása szerint a HBNY (Hitelbiztosítéki Nyilvántartási rendszerben) való regisztráció szükséges a szerződés megkötése előtt (amennyiben Ön még ilyen eljárást nem folytatott le). Ez egy egyszeri gyors eljárás Közjegyző előtt történő igazolványok bemutatása mellett. Várható költsége 5000 Ft+közjegyzői díj.
  A finanszírozási ügylet nyilvántartásba vételét a HBNY rendszerbe a finanszírozó végzi, ennek költsége 7000 Ft/ügylet, ami az első törlesztő részlettel együtt kerül kiterhelésre.
 • Description of Image 2

  5. Biztosítások megkötése, törzskönyv

  A szerződés futamideje alatt – erre irányuló megállapodás esetén – a gépjárműre teljes körű casco biztosítás megkötése és fenntartása, motorkerékpárra legalább töréskár-biztosítás megkötése és fenntartása szükséges (kivételt képeznek ez alól a finanszírozó casco biztosítás nélküli konstrukciói). Az ügyintézés a kereskedésben/székhelyünkön történik.
  Először a kötelező felelősségbiztosítás megkötéséhez szükséges biztosítási ajánlat kerül kitöltésre, ezután következik a casco biztosításhoz szükséges adatfelvétel. Amennyiben az ügyfél által kiválasztott biztosítótársaság követelményeket támaszt az ügyféllel szemben (pl. gravírozás, riasztóberendezés, indításgátló stb.), úgy azokat határidőre teljesíteni kell. A biztosítások megkötése a megbízási szerződés megkötésével lép életbe.
  Kérjük, igényelje biztosítási alkuszcég partnerünket, az Eurorisk Biztosítási Alkusz Kft. kedvező biztosítási ajánlatát a 06 1 225 4040-es telefonszámon, vagy a www.eurorisk.hu weboldalon keresztül.
  A finanszírozott gépjármű törzskönyvét a futamidő végéig, illetve a teljes tartozás kiegyenlítéséig a finanszírozó őrzi.
 • Description of Image 2

  6. Gépjármű átvétele

  Kereskedésben vásárol gépjármű esetén:
  Az autót a kereskedésben lehet átvenni. Kiállítják a forgalmi engedélyt, amelybe az ügyfél üzembentartóként kerül bejegyzésre. A szerződés mellékletét képező Átadás-átvételi jegyzőkönyvet a kereskedő és az ügyfél is aláírja.
  Eladótól történő vásárlás esetén:
  Amikor nem kereskedéstől vásárolja az ügyfél az autót, akkor az eladótól lehet átvenni a gépjárművet. A forgalmi engedély átírását a vevő, jelen esetben ügyfél végzi. Hasonlóan az előző esethez átadás-átvételi jegyzőkönyv készül, amit mind két fél aláír.