Biztosítás

A kötelező biztosításról és a Casco-ról

A gépjárművásárláshoz hozzá tartozik a kötelező biztosítás és a Casco biztosítás is. Kollégáink, biztosítási szerződésének felmondását és megkötését is díjmentesen elintézik Ön helyett! Nálunk percek alatt megkapja 13 hazai biztosító, személyesen Önnek szóló ajánlatát. Az általunk kínált biztosítási szolgáltatások feltételeiről, minden díjkalkulációnál teljes körű tájékoztatást adunk. Mindig törekszünk arra, hogy az ajánlataink egységes és azonos szolgáltatásokat tartalmazzanak.

A bonus–malus rendszer szabályozása

Minden gépjárművel rendelkező tulajdonos számára lényeges, hogy tisztában legyen a kötelező gépjármű felelősség biztosításával szorosan párhuzamban álló bonus-malus rendszerről.
A rendszer működésével kapcsolatban sok kérdés merülhet fel, éppen ezért szükséges, hogy az alapvető szabályokkal (bonus rendszerbeli díjkedvezmény,
malus rendszerbe kerülés miatti díjtöbblet) tisztában legyünk.
Amit mindenképpen tudni érdemes, hogy a bonus–malus rendszer nem változik biztosítónként, hanem az alapszabályokat, a bonus-malus rendszerbe történő besorolást
2010. január elsejétől a 19/2009.(X.9.) PM rendelet alapján határozza meg.

Mely kötelező gépjármű felelősség biztosítások sorolhatóak a bonus – malus rendszerbe?

Kivételt képeznek a rendszerből a segédmotoros kerékpárokra és a lassú járművekre vonatkozó KGFB szerződések.

Milyen nyilatkozatok tételére van szükség a szerződés megkötésekor?

Tudatnunk kell a biztosítóval minden olyan lényeges körülményt, amely a szerződés megkötésének létrejöttét, illetve a bonus–malus rendszerbe történő besorolást befolyásolja. Nyilatkoznunk kell arról, melyik biztosító társasággal volt előzőleg kötelező gépjármű felelősség biztosítási szerződésünk, illetve előző biztosító társaságnál elért bonus–malus rendszerbeli besorolási szintről is. Lényeges, hogy amennyiben ezt az adatközlést megtagadjuk, akkor a szerződés megkötésekor a legrosszabb minősítésű osztályba (M4) kerülünk. Amennyiben a szerződés megkötésekor a besorolást meghatározó adatok valamilyen okból kifolyólag nem deríthetők ki, abban az esetben a bonus – malus rendszerbe történő besoroláskor A00 szintű kategóriába kerülünk.

A bonus-malus rendszerbe történő besorolás működése
Image and Text List
  • Description of Image 1 Az A00 kategória a bonus-malus rendszer alappillére. Ebbe az osztályba kerülnek a rendszerbe újként érkező szerződők, ezt a kategóriát nevezik az „alapdíjas” osztálynak. (Ebbe a kategóriába kerülünk akkor is, ha a fent említett esetben az osztályba sorolásunkhoz szükséges adatok valamilyen ok miatt nem deríthetőek ki.)
  • Description of Image 2 A szerződés megkötését követően a szerződés évfordulójakor van lehetőségünk egy osztállyal „feljebb”, a bonus osztályba kerülni. Ennek feltétele, hogy a megfigyelési időszakban legalább 9 hónapig kell kötelező gépjármű felelősség biztosítással rendelkeznünk, illetve kármentesnek kell lennünk. 2010. január elsejétől a megfigyelési időszak az előző biztosítási szerződést követő, illetve az új biztosítási időszakot közvetlenül megelőző idő intervallum. Ha ezeknek a feltételeknek meg tudtunk felelni, akkor egy szintet léphetünk a bonus osztályban. A bonus kategóriákban fizetendő díjat az A00 osztályban fizetendő díj vonatkozásában határozzák meg.
  • Description of Image 1 A malus kategóriába sorolást alapvetően meghatározza, hogy milyen gépjárművel rendelkezünk és mennyi (db) kárt okoztunk. Ha személygépkocsival vagy motorkerékpárral egy károkozás fűződik a nevünkhöz, akkor az éppen érvényes besoroláshoz képest kettő osztállyal kerülünk alacsonyabb kategóriába. Két kár okozása esetén 4, három kár okozása után pedig 6 osztállyal fognak alacsonyabb kategóriába sorolni minket. A rendelet értelmében azok a szerződők, akik egy adott megfigyelési időszakban legalább négyszer okoztak kárt kapják meg a legszigorúbb besorolást, az M04 osztályt. Tehergépkocsik, autóbuszok, a mezőgazdasági vonatók, vontatók károkozása esetében a besorolás káronként lesz eggyel alacsonyabb fokozatba. (Természetesen ez is egy megfigyelési időszakra vonatkozóan.)
Hasznos információk

Gyakran felmerülő kérdések

Mi történik abban az esetben ha több gépjárművel rendelkezünk?

Vizsgáljunk meg egy alapesetet: már rendelkezünk egy gépjárművel és egy ehhez tartozó kötelező gépjármű felelősség biztosítással, és vásárolunk még egy járművet.
Ebben az esetben tisztában kell lennünk azzal, hogy a megvásárolt gépjármű csak A00 besorolású, azaz alapdíjas osztályba kerülhet. Mindez azért, mert a bonus-malus rendszerbe történő besorolás gépjárműhöz és szerződőhöz egyaránt kötődik, a kettő nem választható szét. Abban az esetben, ha a régebben meglévő gépjárművet eladjuk, kettő év áll a rendelkezésünkre, hogy az ott megszerzett bonus kategóriát átvezessük a másik járműre. Fontos kritérium azonban, hogy a két jármű kategóriájának azonosnak kell lennie, tehát például autóbuszra vonatkozó bonus besorolást nem lehet átvezetni személygépkocsira. Ugyanez a helyzet abban az esetben is, ha a gépjárművet kivonták a forgalomból: a bonus besorolás a szerződés megszűnése után kettő évig vezethető át egy ugyanolyan kategóriába tartozó gépjárműre vonatkozó szerződés kezdeményezésekor akár magyarországi, akár egy EU tagállamban lévő biztosítónál. Az esetet bonyolítja, ha eladtuk a járművet, vettünk egy másikat, de a két autó két különböző személy nevén szerepelt a családban. Mint a példából is élesen kitűnik, a bonus átvezetésére nincs lehetőségünk, ha a gépjármű a család más tagjának nevén szerepelt. A más által elért bonus átvezetésére abban az esetben nyílik kizárólag lehetőségünk, ha az adott személy szerepel a forgalmi engedélyben üzemben tartó személyként, melynek eredményeképpen jogosult és érdekelt a biztosítási szerződés megkötésében.

Hogyan tarthatom meg a bonus-malus rendszerbeli besorolásomat, ha kárt okoztam?

A károkozás után a biztosító értesítést küld a szerződőnek a kifizetett összegről, amelyben tájékoztatást ad a kifizetés megtörténtéről is. Ha szeretnénk megtartani a besorolásunkat, akkor a kézhezvételtől számított 45 nap áll rendelkezésünkre – természetesen nem kötelező jelleggel, hanem saját elhatározásból – arra, hogy a biztosító által a károsultnak kifizetett teljes összeget megtérítsük a biztosító felé. Ekkor nem veszítjük el a bonus besorolásunkat.

Hogyan alakul a bonus-malus rendszerben a besorolás, ha szüneteltetjük a biztosítást?

Abban az esetben, ha a gépjárművet hivatalosan kivonják a forgalomból minél hamarabb igazolnunk érdemes a biztosító felé. Megtehetjük ezt a forgalmi engedéllyel, amelybe a kivonást feltüntetik, vagy egy, ideiglenes kivonatásról szóló hatósági határozat. A biztosítás maximum 6 hónapig szüneteltethető, ebben az esetben egy újbóli forgalomba helyezéskor a bonus besorolást zökkenőmentesen át lehet vezetni. Azt viszont mindenképpen tudnunk kell, hogy a következő megfigyelési időszakot követő bonus emelkedésben teljesülnie kell a korábban leírt kármentességnek, illetve a megfigyelési időszakra vonatkozó legalább 9 hónapig aktív biztosítási szerződés meglétének.

Kell-e fizetnem a biztosítást, ha bizományba adom a gépjárművemet vagy ha eladom?
A két eset teljes egészében eltér egymástól.
Nézzük meg mindegyiket külön-külön:

Eladás

Ha eladjuk az autónkat, és mindezt adásvételi szerződéssel igazolni is tudjuk, akkor az eladás napjáig vagyunk kötelesek a biztosítási díjat megfizetni az adott gépjárműre vonatkozóan.

Bizományba adás

Sok esetben előfordul, hogy gépjárművünket lecseréljük ugyan, de a régit csak bizományba adjuk az autókereskedőnek. Ekkor ténylegesen nem változik a tulajdonos személye mindaddig, amíg az autó nem kerül eladásra, tehát kötelező biztosítást kell fizetni. Ebben az esetben van még lehetőségünk a biztosítás szüneteltetésére, ami azért nem feltétlenül jó megoldás, mert érvényes biztosítás nélkül az autó nem vehet részt a közúti forgalomban, tehát például egy esetleges érdeklődő nem tudja próbaútra vinni az autót.

Milyen esetben lehet biztosítót váltani? Mennyiben befolyásolja ez a bonus-malus rendszerben lévő besorolást?

Kötelező felelősség biztosítást a biztosítási évforduló előtt 30 nappal lehet – a biztosító felé írásban benyújtott felmondási kérelemmel – felmondani, majd ezt követően biztosítót váltani. A biztosító váltás folyamán ha nem juttattuk el az új biztosítóhoz a kártörténeti igazolást, mindenképpen érdeklődjünk arról, hogy az új választott biztosítónak sikerült-e beszereznie a az előző biztosítótól ( ennek feltétele, hogy megadjuk az előző biztosító nevét és az előző szerződésünk számát ), erre ugyanis a szerződés érvényességének kezdetétől számítva 30 nap áll a rendelkezésére.

Abban az esetben mondhatjuk fel a kötelező biztosításunkat bármikor, ha az érdekmúlás miatt megszűnik. (Például eladjuk az autót) Ebben az esetben a biztosítónál jelezzük az adásvétel létrejöttét, ezáltal megszüntethetjük a szerződést, és akár másik biztosítót is választhatunk a következő gépjármű kötelező biztosításának megkötéséhez. A szerződés felmondásával kérjük a biztosítótól a kártörténeti igazolás kiadását, ugyanis ezzel bizonyítjuk a következő biztosító felé a kármentességünket (vagy károkozásunkat), ez a dokumentum nagymértékben befolyásolja a bonus-malus rendszerbe történő besorolásunkat.

Mikor szűnik meg véglegesen az érvényes bonus-malus besorolás?

A kötelező gépjármű felelősség biztosítás bonus-malus rendszerbe történő besorolása a szerződés megszűnését követően kettő éven belül végérvényesen megszűnik.