Amit a hitelről tudni kell!

Az alábbi oldalon a finanszírozás menetéről, a finanszírozható gépjárműről, illetve arról tájékozódhat, hogy mely feltételeknek kell megfelelnie, ha hitelre szeretne gépkocsit vásárolni. Cégünk a BUDAPEST AUTÓFINANSZÍROZÁSI ZRT finanszírozási csomagjain keresztül teszi elérhetővé, hogy ÖN is a legjobb minőségű használt autót használhassa.

FINANSZÍROZHATÓ JÁRMŰ
ÚJ JÁRMŰ
HASZNÁLT JÁRMŰ
JÁRMŰ FEDEZETKÉNT FIGYELEMBE VEHETŐ VÉTELÁRA
JÁRMŰ ÉLETKORA
KIEMELT KOCKÁZATÚ HASZNÁLT GÉPJÁRMŰVEK
MAGÁNSZEMÉLY
EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
TÁRSAS VÁLLALKOZÁS
VÁLTOZÓ FUTAMIDEJŰ KONSTRUKCIÓ
EGYÉB INFORMÁCIÓK
BEÉPÍTETT CASCO LEÍRÁSA

 

FINANSZÍROZHATÓ JÁRMŰ

Olyan gépjármű, ami B kategóriás vezetői engedéllyel vezethető, maximum 3,5 t összsúlyú , amely:
⇒ vételára ≥ 600.000 Ft
⇒ AF/KF-es, valamint TSCM alvázszámú járművek nem finanszírozhatók

ÚJ JÁRMŰUgrás az oldal tetejére

⇒ nem lett forgalombahelyezve (külföldön sem), max. futásteljesítmény 1.000 km
⇒ bemutató jármű, amely 6 hónapnál nem régebbi első üzembehelyezésű, és
Márkakereskedő első tulajdonosként értékesíti

HASZNÁLT JÁRMŰUgrás az oldal tetejére

⇒ már forgalomba helyezett (6 hónapnál régebbi első üzembe-helyezésű demo is), korlátozást
(zálogjog, vételi jog, egyéb) nem tartalmazó forgalmi engedéllyel,
⇒ még nem került forgalomba helyezésre Magyarországon, közlekedésfelügyeleti határozattal
rendelkezik. Ezen járművekre nem vonatkozik az előfinanszírozás.

JÁRMŰ FEDEZETKÉNT FIGYELEMBE VEHETŐ VÉTELÁRAUgrás az oldal tetejére

⇒ ÚJ JÁRMŰ: max. a kedvezményekkel csökkentett Importőri (Gyártói) Listaár 100%-a
⇒ HASZNÁLT JÁRMŰ: Eurotax eladási ár 100%-a
⇒ FELÉPÍTMÉNY: a gépkocsi vételárába az alábbiak szerint számolható be: Felépítmény értéke
maximum az alváz értékéig vehető figyelembe. A Finanszírozható vételár = alváz + (felépítmény
figyelembe vehető értéke/2), A felépítmény értékét az Ügyfél által aláírt, gyártó által visszaigazolt
megrendelővel kell igazolni. A megrendelő alaki kelléke a gépjármű alvázszáma és a felépítmény bruttó
ára.

JÁRMŰ ÉLETKORA Ugrás az oldal tetejére

Személygépkocsi:

Szerződéskötéskor: max. 12 év (144 hó)

Futamidő végén max: 15 év (180 hó)

Tehergépkocsi:

Szerződéskötéskor: max. 9 év (108 hó)

Futamidő végén: max. 12 év (144 hó)

KIEMELT KOCKÁZATÚ HASZNÁLT GÉPJÁRMŰVEK

⇒Minden 2500 cm3 feletti benzin üzemű és 3000 cm3 feletti diesel üzemű, 20.000.000,- Ft-nál nagyobb újkori árú, Coupé, Cabrio gépjármű; valamint egyéb, egyedi bírálat alá sorolt gépjárműtípusok.
⇒ Minimum 30% önrész (import esetén 40%)
⇒ Hitelbírálathoz szükséges ügyfél-dokumentumok: 30-40% (import autó esetén 40-50%) önerő között minden esetben "C" kockázati kategória szerint

MAGÁNSZEMÉLYUgrás az oldal tetejére

⇒ Minimális sajátrész

Devizanem

HUF

EUR

Hitel

25%

40%

Lízing

20%

35%

⇒ Minimális hitelösszeg 300 000,-Ft
⇒ Maximális futamidő 84 hónap
⇒ Hitelbírálathoz szükséges dokumentumok

Az Ügylet

HITELÖSSZEG (millió Ft)

Sajátrész

A B C

 

Új

Használt

Új

Használt

Új

Használt

40%

4,8-ig

3,2-ig

4,8 - 5,8

3,2 - 4,8

5,8 -tól

4,8-tól

30%

3,2-ig

1,6-ig

3,2-5,8

1,6 - 4,8

5,8 -tól

4,8 -tól

20%

-

-

4,5-ig

4,5-ig

4,5-tól

4,5-tól

„A” kategória esetén

• betöltött 18. életév
• alkalmazott, vagy nyugdíjas
• érvényes vezetői engedély
• érvényes személyi igazolvány vagy útlevél vagy nyugdíjas igazolvány
• munkáltatói jövedelem igazolás vagy APEH jövedelemigazolás vagy utolsó két havi (3 hónapnál nem régebbi) munkabért tartalmazó bankszámlakivonat
• nyugdíjas esetén nyugdíjszelvény + nyugdíjas igazolvány
• KHR nyilatkozat
• Hitel esetén hitelajánlati dokumentum

„B” és „C” kategória esetén

„A” kategóriához szükséges dokumentumok +
• betöltött 23. életév
• min. 12 hónapja folyamatos munkaviszony (maximum 30 napos megszakítással, kiv.
nyugdíjas)

⇒ Terhelhetőségi (Jövedelem) vizsgálat
• Jövedelem a fenti dokumentumok valamelyikével igazolt jövedelem
• Egyéb jövedelem

Forrás

Igazoló dokumentumok

Nyugdíj

Nyugdíjas igazolvány - nyugdíjszelvény/utolsó havi bankszámlakivonat VAGY Nyugdíj megállapításáról szóló határozat

Őstermelés

Őstermelői igazolvány – APEH jövedelemigazolás vagy felvásárlási jegy

Vállalkozás, osztalék

Saját vállalkozás lezárt pénzügyi évről szóló beszámolója/bevallása

Bérleti díj

Bérleti szerződés

Másodállás

Munkáltató igazolás VAGY utolsó 2 havi bankszámlakivonat

Jogdíj

Jogdíj megállapításáról szóló szerződés

Befektetés

Személyi jövedelemadó bevallás

 

EGYÉNI VÁLLALKOZÓUgrás az oldal tetejére

⇒ Minimális sajátrész

Devizanem

HUF

EUR

Hitel

25%

40%

Lízing

20%

20%

⇒ Maximális futamidő 96 hónap

Az Ügylet

HITELÖSSZEG (millió Ft)

Sajátrész

A

B

C

 

Új

Használt

Új

Használt

Új

Használt

40%

4,8-ig

3,2-ig

4,8 - 5,8

3,2 - 4,8

5,8 -tól

4,8-tól

30%

3,2-ig

1,6-ig

3,2-5,8

1,6 - 4,8

5,8 -tól

4,8 -tól

20%

-

-

4,5-ig

4,5-ig

4,5-tól

4,5-tól

„A” kategória esetén

• betöltött 18. életév
• érvényes vezetői engedély
• érvényes személyi igazolvány vagy útlevél vagy nyugdíjas igazolvány
• múlt év Vállalkozói Adóbevallása vagy APEH jövedelemigazolás
• KHR nyilatkozat

„B” kategória esetén

„A” kategóriához szükséges dokumentumok +
• betöltött 23. életév
• min. 12 hónapos működés

„C” kategória esetén

„B” kategóriához szükséges dokumentumok +
• aktuális Naplófőkönyv, vagy Pénztárkönyv

TÁRSAS VÁLLALKOZÁSUgrás az oldal tetejére

⇒ Minimális sajátrész

Devizanem

HUF

EUR

Hitel

25%

40%

Lízing

20%

20%

⇒ Maximális futamidő 96 hónap

Az Ügylet

HITELÖSSZEG (millió Ft)

Sajátrész

A

B

C

 

Új

Használt

Új

Használt

Új

Használt

40%

4,8-ig

3,2-ig

4,8 - 5,8

3,2 - 4,8

5,8 -tól

4,8-tól

30%

3,2-ig

1,6-ig

3,2-5,8

1,6 - 4,8

5,8 -tól

4,8 -tól

20%

-

-

4,5-ig

4,5-ig

4,5-tól

4,5-tól

„A” kategória esetén

• aláírási címpéldány vagy aláírásminta + változásbejegyzési kérelem vagy azon
dokumentum, melynek mellékleteként az aláírásminta készült
• ha nincs lezárt pénzügyi éve, előzetes beszámoló vagy főkönyvi kivonat
• KHR nyilatkozat

„B” kategória esetén

• aláírási címpéldány vagy aláírásminta + változásbejegyzési kérelem vagy azon
dokumentum, melynek mellékleteként az aláírásminta készült
• min. 12 hónapos működés

„C” kategória esetén

• aláírási címpéldány vagy aláírásminta + változásbejegyzési kérelem vagy azon
dokumentum, melynek mellékleteként az aláírásminta készült
• min. 12 hónapos működés
• aktuális Főkönyvi Kivonat

VÁLTOZÓ FUTAMIDEJŰ KONSTRUKCIÓUgrás az oldal tetejére

A PszÁF 2010.06.11-étől érvényes új SREP tájékoztatójának való megfelelés érdekében a Budapest Autó
változó futamidejű konstrukciója a következőképpen változik:
A futamidő során elérhető maximális futamidő értéke: eredeti futamidő + 12 hónap, de maximum
84 hónap
Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy az eredetileg 84 hónapos futamidőre kötött szerződések futamideje
nem hosszabbodik tovább, hanem a hátralévő havidíjak összege emelkedik meg az
árfolyamelmozdulás avagy kamatemelés hatásának megfelelő összeggel. (Ez a megoldás még ebben
az esetben is jóval kisebb növekményt jelent az egyes havidíjak esetében, mint az árfolyam különbözet
havi kiterhelése.)

EGYÉB INFORMÁCIÓKUgrás az oldal tetejére

⇒ Cascomentes ügyletek: 20 % önerőtől. Maximális hitelösszeg: 5 M Ft
⇒ Taxi finanszírozása: 20 % indulórésztől, normál ügymenet szerint. Kereskedői Terminálban jelezni szükséges!

⇒ Üzembentartó:

Szükséges dokumentumok:
• érvényes vezetői engedély
• érvényes személyi igazolvány vagy útlevél vagy nyugdíjas igazolvány
• Hitelkérelmi lap ügyfél és Szállító, valamint két tanú aláírásával
• Üzembentartói nyilatkozat

⇒ Kezes:

Kezesnek a kategóriának megfelelő, és az adóstól elvárt feltételeknek kell megfelelnie és az
Adóssal megegyező dokumentumokat kell benyújtani + Kezességvállalói nyilatkozatot . a Kezes
jövedelme jövedelemvizsgálatkor csak akkor vehető figyelembe, ha egy háztartásban él az Ügyféllel.

BEÉPÍTETT CASCO LEÍRÁSAUgrás az oldal tetejére

⇒ A beépített casco termék általános jellemzői

• Biztosító: UNIQA Biztosító Zrt.
• Biztosított (akinek a tulajdonában van a jármű): Ügyfél.
• Szerződő: BAF.
• Díjfizető: BAF.
• Kedvezményezett: BAF.
Csoportos biztosítás, az ügyfél csatlakozik a BAF-UNIQA casco biztosításhoz (nincs közvetlen kapcsolata
a biztosítóval).
Az ügyfél a biztosítás megkötéséről a Biztosítótól fedezetigazolást kap (nem kötvényt).
A hitel futamideje alatt a beépített casco biztosítás nem szüntethető meg csak a hitelszerződés
megszűntetésével együtt.

⇒ A beépített casco díjfizetése

A biztosítási díj a kamat része, így az ügyfél havi értesítőjében a fizetendő összeg már tartalmazza a
biztosítás díjat is.

⇒ A beépített casco előnyei

o - Az egyénileg köthetőnél kedvezőbb casco díj,
o - A havi törlesztéssel együtt fizethető a casco díj.
o - nincs díj indexálás (inflációtól függetlenül állandó)

⇒ A beépített casco módozatok, szolgáltatásai

• Multi Casco Plus
o Teljes körű szolgáltatás, kár esetén a biztosító a javítási munkadíj és alkatrész számlák
szerinti összegeket téríti.

• Reál casco
o A biztosító egy csökkentett óradíjas és alkatrészáras kalkuláció összegét készpénzben
kifizeti (5 éves gk. felett javasolt).

⇒ A beépített casco lehetséges önrészei

• 10 %, de minimum 50.000 Ft.
• 10 %, de minimum 100.000 Ft.
• 20 %, de minimum 200.000 Ft.

⇒ Biztosítható gépjárművek

• - Új (először forgalomba helyezett) személygépjárművek.
• - Használt személygépjárművek.
• - Új és használt kishaszongépjárművek (3,5 T-ig).
• A biztosítás kezdetekor a jármű nem lehet 12 évesnél (144 hó) idősebb.

⇒ Nem biztosítható gépjárművek

• A gépjármű nem rendelkezik két kulccsal.
• Gázüzemű gépjárművek.
• Nem európai standard alapján gyártott gépjárművek.
• Korábban totálkárosnak minősített gépjárművek.
• Bérautóként üzemben tartott gépjárművek.
• Nem magyar állampolgárságú Ügyfél esetében.

⇒ A biztosítás időtartama

• Kockázatviselés kezdete: a jármű átadásának napja, ami nem lehet korábbi, mint a
finanszírozási szerződés megkötésének napja.
• Kockázatviselés vége: a szerződés megszűnésének időpontja, de legkésőbb az utolsó törlesztő
részlet esedékességének dátuma.

⇒ Szükséges vagyonvédelmi berendezések

Lopáskockázat-fedezet fennállásához minimálisan szükséges: Indításgátló (gyári, vagy utólag beépített, MABISZ által elfogadott).
• Az alábbi esetekben a lopáskockázat vállalásának feltétele GPS vagy rablásgátló utólagos beépítése: Audi, Seat, Volkswagen gyártmányú személygépjárműveknél és terepjáróknál 5 millió Ft-ot meghaladó vagyonvédelmi díjalap esetén,
o BMW, Chrysler, Lexus, Mercedes, Saab, Volvo gyártmányú gépjárműveknél 15 millió Ft-ot meghaladó vagyonvédelmi díjalap esetén, o az előzőekben fel nem sorolt gyártmányoknál 10 millió Ft-ot meghaladó vagyonvédelmi díjalap esetén.
A vagyonvédelmi díjalap a biztosító által kalkulált összeg, nem egyenlő a vételárral! A vagyonvédelmi díjalap összege megjelenik a Biztosítotti Nyilatkozaton.

⇒ Egyedi engedélyköteles gépjárművek

Beépített Casco kötéséhez az Uniqa előzetes engedélye szükséges BMW, Chrysler, Lexus, Mercedes, Saab, Volvo gyártmányú gépjárműveknél 15 millió Ft-ot meghaladó vagyonvédelmi díjalap esetén, az előzőekben fel nem sorolt gyártmányoknál 10 millió Ft-ot meghaladó vagyonvédelmi díjalap esetén.

Ugrás az oldal tetejére